• انتخاب دانشگاه

  راه اندازی سامانه جامع اطلاعات پژوهشی اعضای هیئت علمی

  این سامانه به همت اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر راه اندازی شد ولی جهت تکمیل و رفع کلیه نیازهای معاونت پژوهشی و ارتباط با دیگر سامانه های دانشگاه، و همچنین اصلاح و تکمیل اصلاحات موجود در سامانه به زبانهای مختلف، یاری کلیه همکاران هیأت علمی را می طلبد. بدینوسیله از کلیه اساتید محترم خواهشمندیم کلیه نظرات، پیشنهادات و راهنماییهای خود را برای ما ارسال نمایند.
  ضمناً لازم میداریم از کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان که ما را در راه اندازی این سامانه یاری نمودند تشکر و قدردانی نمائیم. به امید آینده ای بهتر ... The CIRIS Project Team ...  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها