• انتخاب دانشگاه

  About

  طراحان اصلی پروژه سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات پژوهشی اعضای هیأت علمی:

  دکتر محمد رضا سلطان آقایی (مجری طرح)
  مهندس رضا ابوالحسنی (همکار اصلی)
  مهندس آرمین خدائی (همکار اصلی)

  و
  دکتر پیام نجفی(معاون پژوهشی)
  دکتر عباس طغیانی (مدیر پژوهشی )
  دکتر فرساد زمانی (مشاور)
  دکتر امیر حسن منجمی (ناظر)

  دیگر همکاران:
  مهندس مهرداد ناظمی
  مهندس صادق محمدی
  مهندس مهدی یوسفی
  ...

  و از کلیه همکاران، دانشجویان و دوستانی که ما را در به نتیجه رسیدن این پروژه یاری نمودند تشکر و قدردانی میشود.  لطفا" پیشنهادات و انتقادات خود را بهمراه اشکالات و ایرادات سامانه به ایمیل

  ciris@khuisf.ac.ir

  ارسال نمایید. توسط این ایمیل میتوانید فایل خود را نیز ارسال نمایید.  همچنین میتوانیداز طریق منوی "تماس با ما"، پیام خود را ارسال نمایید.  دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها