• انتخاب دانشگاه

  اطلاعيه دفاع از اول ديماه 1392

  قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

   

  پيرو مصوبه شماره ??? شوراي پژوهشي دانشگاه به منظور افزايش كيفيت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه از دي ماه ?? و به بعد از پايان نامه خود دفاع مي كنند (صرفنظر از سال ورود) موارد زير لازم الاجرا مي باشد:

  ?- حداكثر تعداد صفحات اصلي پايان نامه (صفحات فصل هاي پايان نامه و فهرست منابع) براي رشته هاي مختلف دانشگاه مطابق جدول زير باشد.

  ?- حداكثر صفحات فصل دوم (مروري بر تحقيقات انجام شده (پيشينه تحقيق)) ?? درصد از كل صفحات پايان نامه باشد.

  جدول حداكثر تعداد صفحات پايان نامه براي رشته هاي مختلف

   

  نام رشته

  حداكثر تعداد صفحات پايان نامه

  معماري

  100

  زمين شناسي

  80

  تربيت بدني

  80

  علوم انساني

  80

  زبان فرانسه

  80

  رياضي

  60

  دندانپزشكي

  60

  پرستاري و مامايي

  60

  زبان انگليسي

  60

   

  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها