• انتخاب دانشگاه

  افتتاح فاز اول سامانه جامع پژوهشي دانشگاه

            احتراما باستحضار ميرساند بخشهاي اصلي ورود اطلاعات اعضاي هيئت علمي سامانه پژوهشي دانشگاه آماده شده است. نام اختصاري اين سامانه (سيريس CIRIS) و برگرفته از عبارت

  Comprehensive Integrated Research Information System

  ميباشد. در صورتيکه نسخه مرورگر قديمي باشد وب سايت بدرستي باز نميشود. پيشنهاد ميشود از مرورگر فايرفاکس (FireFox) و يا کروم (Chrome) استفاده نماييد.

           کليه اطلاعات عمومي اساتيد تمام وقت دانشگاه قبلا به سيستم اضافه شده است و اطلاعات سه سال گذشته اساتيد محترم که سال گذشته در فايل اگسل وارد کرده بودند به سامانه اضافه شده است و را مشاهده ميباشد اما بدليل تغيير در کدينگ سيستم نياز است که بخشهايي از اطلاعات قبلي را مجدد تکميل و ويرايش نماييد. بخصوص اطلاعات مربوط به نويسندگان مقاله و ديگر فعاليت پژوهشي موردنظر ( مانند کتاب، طرح، مقاله در مجله يا همايش و جوايز...) اصلاح نمايند. در صورتيکه مقاله با همکاري ديگر اساتيد نوشته شده است نيازي به ورود اطلاعات بطور جداگانه توسط هر يک از اساتيد تمام وقت نيست و يک نفر که وارد نمايد کافي است امتياز آن براي همه نويسندگان بطور مجزا محاسبه ميشود. نکته قابل توجه اين است که مشخصات اعضاي هيئت علمي دانشگاه با کليد کد ملي در سيستم ثبت شده است و هنگام اضافه کردن نويسنده داخلي (استاتيد تمام وقت) کد ملي بنمايش در مي آيد ولي اطلاعات نويسندگان خارج از دانشگاه بايد وارد شود و نيازي به کد ملي ندارند. اگر نويسنده اي قبلا اضافه شده و شما انتخاب نموديد و کد ملي نداشت بدانيد اين عنوان نويسنده داخلي يعني هيئت علمي دانشگاه نيست و يک نويسنده خارج از دانشگاه است.

  کاربران جديد: در صورتيکه اخيرا عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه شده ايد ممکن است دانشگاه مشخصات شما در سيستم وجود نداشته باشد و هنوز کاربري شما ايجاد يا فعال نشده است ميتوانيد بعنوان کاربر جديد ثبت نام نماييد تا پس از تاييد کارگزيني هيأت علمي دانشگاه، کاربري شما فعال شود.

  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها