• انتخاب دانشگاه

  همايش - ايده هاي نو در كشاورزي

   

  مكان برگزاري همايش : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

  تاريخ برگزاري : ? و ? بهمن ????- 6 و 7 بهمن 1392

  سطح همايش : بين المللي
   
  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها