• انتخاب دانشگاه

  بخشنامه جديد نمره پايان نامه

  کليه دانشجوياي که از اول دي ماه 29 و به بعد از پايان نامه خود دفاع مي کنند:

   

  1- حداکثر نمره دفاع 19.5 و نمره دستاوردهاي پژوهشي 0.5 نمره مي باشد.

  2- حداکثر يک نمره تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي (پذيرش و چاپ مقاله در مجلات ، چاپ مقاله در   همايش ها- ثبت اختراع – قراردادهاي برون دانشگاهي- خلق آثار هنري، فناوري، کسب رتبه در جشنواره هاي بين المللي و تأليف کتاب) مطابق جدول پيوست پس از تأييد معاونت پژوهشي و ارائه در جلسه دفاع به دانشجو تعلق  مي گيرد. 

  3- کليه مستندات مربوط به دستاوردهاي پژوهشي پس از تأييد معاونت پژوهشي بايد در جلسه دفاع ارائه شود و کل نمره پايان نامه دانشجو (اعم از دفاع و دستاوردهاي پژوهشي) در جلسه دفاع نهايي مي گردد.

  4- لازم است دانشجويان قبل از دفاع همراه با پايان نامه خود، مقاله آماده به ارسال براي مجله (مستخرج از پايان نامه) که به تأييد استاد راهنما رسيده باشد را به داوران تحويل دهند.

  5- حداکثر يک ماه پس از دفاع بايد اصلاحات پايان نامه انجام پذيرفته و تحويل گردد.

   

  شرايط کسب نمره تشويقي دستاوردهاي پژوهشي:

  الف- حداکثر به يک مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات يک همايش امتياز تعلق مي گيرد. و حداکثر امتياز به کل مقالات همايش ها نيم نمره مي باشد.

  ب- نمره 20 پايان نامه به دانشجوياني تعلق مي گيرد که  علاوه بر کسب نمره 19.5 از جلسه دفاع و کسب نيم نمره از دستاوردهاي پژوهشي حداقل يک مقاله  ISI داراي IF و يا براي رشته هاي علوم انساني و هنر و معماري يک مقاله علمي پژوهشي وزارتين داشته باشند. (منظور از مجله علمي ترويجي مصوب ، تصويب شده در کمسيون نشريات دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت علوم يا وزارت بهداشت است. جشنواره ها و ساير مجامع علمي معتبر شامل : جشنواره بين المللي خوارزمي– جوان خوارزمي- علوم پزشکي رازي- بين المللي فارابي-   TWAS،SESCO، Arshmidos Award، IRPC ميباشد)

   

  جدول امتياز دهي نمره تشويقي دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري حرفه اي

  (حداکثر 1 نمره) (ويژه دانشجوياني که از اول دي ماه 92 از پايان نامه دفاع مي کنند)

  حداکثر امتياز

  نوع دستاورد پژوهشي

  1

  پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات ISI داراي ضريب تأثير

  0.9

  پذيرش  يا چاپ مقاله در مجلات ISI  فاقد ضريب تأثير ،  SCOPUS، علمي پژوهشي وزارتين

  0.8

  پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده در پايگاه ISC

  0.7

  پذيرش يا چاپ مقالات در ساير مجلات علمي پژوهشي

  0.5

  ذيرش يا چاپ مجله علمي ترويجي مصوب *

  0.25

  چاپ مقاله  در مجموعه مقالات همايش بين المللي خارجي

  0.2

  چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش ملي و بين المللي داخل

  0.1

  چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش منطقه اي و داخلي

  0.5

  ساخت نمونه آزمايشگاهي قابل ارائه در جلسه دفاع

  1

  ثبت اختراعي که به تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران رسيده باشد

  1

  خلق آثار هنري

  1

  کسب رتبه اول تا سوم در جشنواره هاي معتبر*

  1

  قراردا قرارداد طرح برون دانشگاهي (متناسب با مبلغ قرارداد)

  1

  تأليف کتاب

   

   

  نکات مهم :

  *به مقالاتي امتياز تعلق مي گيرد که آدرس نويسنده اول و نويسنده مسئول در مقاله به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان باشد.

  *منظور از مجله علمي ترويجي مصوب ، تصويب شده در کمسيون نشريات دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت علوم يا وزارت بهداشت است.

  *حداکثر به يک مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات يک همايش امتياز تعلق مي گيرد. و حداکثر امتياز به کل مقالات همايش ها 0.5 نمره مي باشد.

  *موارد فوق مي توانند همزمان و متعدد باشند ولي سقف آن 1 نمره است.

  * جشنواره ها و ساير مجامع علمي معتبر شامل : جشنواره بين المللي خوارزمي – جوان خوارزمي- علوم پزشکي رازي- بين المللي فارابي -   TWAS، ISESCO،Arshmidos Award ، IRPC

    *نمره 20 پايان نامه به دانشجوياني تعلق مي گيرد که  علاوه بر کسب نمره 19.5 از جلسه دفاع و کسب 0.5 نمره از دستاوردهاي پژوهشي حداقل يک مقاله  ISI داراي IF و يا براي رشته هاي علوم انساني و هنر و معماري يک مقاله علمي پژوهشي وزارتين داشته باشند.

   

  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها