• انتخاب دانشگاه

  مشخصات نويسندگان مقالات سه سال گذشته

  با سلام- احتراما" باستحضار ميرساند کليه مقالات و ديگر فعاليتهاي پژوهشي اساتيد که سال گذشته در فايل اگسل وارد کردند وارد سامانه شده است اما بدليل پشت سر هم نوشتن نويسندگان مقالات در سلولي از کاربرگ فايل اگسل و استفاده از عمل کپي و پيست از مقاله به اکسل، و همچنين استفاده از حروف و کلمات اضافي در بين نام و نام خانوادگي نويسندگان باعث شده تا خيلي از مشخصات اساتيد تمام وقت درست تشخيص داده نشود و وي را بعنوان يک نويسنده خارج از دانشگاه محسوب نمايد و اين امر موجب شده اسم و فاميل يک نفر چندين بار در سيستم بعنوان نويسندگان خارجي اضافه شود در صورتيکه تمام اين افراد يکي بوده و حتي عضو هيئت علمي دانشگاه هم ميباشد و اکثر اسامي در يک يا چند حرف تفاوت داشتند

  (مثلا احمدي، دکتر احمدي، دکتر رضا احمدي، دکتر احمدي رضا، رضا احمدي، احمدي رضا، احمدي  رضا، احمد ي رضا، رضااحمدي، رضا احمدي.، احمدي، ر احمدي، احمدي ر همه يک نفر بودند)

        و عدم اصلاح اين اسامي توسط استاد مربوطه موجب ميشود تا بعنوان افراد مختلف شناسايي و امتيازات پژوهشي درست محاسبه نشود. معمولا رکورد اصلي اساتيد که در زبان فارسي واحتمالا انگليسي وجود دارد داراي کد ملي ميباشند ولي نويسندگان خارجي کد ملي نداشته و ورود آن اجباري نيست. بنابراين امکان کنترل يکسان بودن اين نام و نام خانوادگي ها وجود ندارد بدين جهت مجبور شديم کليه اسامي هاي تکراري که بعنوان نويسندگان خارجي شناخته شده است را حذف نماييم.

         حال وقتي مقاله اي باز ميشود در مرحله مشخصات نويسندگان فقط نويسنده اصلي وجود دارد اما از شماره جلوي آن ميتوان فهميد نفر چندم نويسنده مقاله است و تعداد نويسندگان را هم در زير ليست نشان ميدهد و کافي است شما فقط يک بار نام و نام خانوادگي يک نويسنده خارجي را اضافه نماييد و چندين بار در مقالات متعدد از آن استفاده نماييد. با اضافه کردن يک نويسنده بلافاصله رديف و تعداد نويسندگان اصلاح ميشود.

  با تشکر- تيم سامانه پژوهشي سيريس

   

  آخرین اساتید ثبت نام شده
  آخرین مقالات چاپ شده
  آخرین مجلات انتشار یافته
  آخرین همایش ها و کارگاه ها